Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

Base Stations~Κεραίες βάσης


Tους τελευταίους δύο μήνες, συμμετέχω σε μια επιτροπή που προσπαθεί να απαγορεύσει όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (σταθμούς βάσης) από την πόλη μου. Σε μια πόλη 200.000 κατοίκων υπάρχουν περισσότερες από 25 κρυφές κεραίες (σαν αυτή που βλέπετε στο φωτό) από διάφορες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας όπως η Vodafone, Cosmote και Wind. Υπάρχουν ακόμα κεραίες απέναντι από σχολικά κτίρια!!!

Έτσι έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία για να ενημερώσουμε το κοινό για το τι συμβαίνει και για τις επιρροές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αυτές οι κεραίες εκπέμπουν. Μέχρι στιγμής, έχουμε βοηθήσει γειτονιές της πόλης να οργανώσουν τις δικές τους επιτροπές οι οποίες συντονίζονται απο τη δική μας συντονιστική επιτροπή.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο πλευρό μας και αυτό είναι πολύ θετικό επειδή μας βοηθάνε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα άμεσα σχέδιά μας.

Aν αναρωτιέστε τι μπορεί να προκαλέσει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών σας και των κεραιών (σταθμών βάσης), η αύξηση καρκινογενέσεων, όγκων, λεμφωμάτων, καταρρακτογενέσεις, βλάβες ακοής, ελάττωση γονιμότητας, πρόκληση εκφυλιστικών παθήσεων (alzheimer, Parkinson κ.ο.κ.) είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Λύσεις υπάρχουν όσον αφορά το που θα πρέπει να μπουν οι κεραίες.

For the past two months, I've been involved in a committee that is trying to ban all mobile phone antennas (base stations) from my city. In a city of 200,000 people there are more than 25 hidden base stations from various mobile phone companies like Vodafone, Cosmote and Wind. There are even antennas opposite or even on school buildings!!!!

So, there's been a huge campaign in order to inform the people of what's going on and what the effects of electromagnetic radiation that these antennas emit are. So far, we've helped neighbourhoods set up their own committees and they are all controlled by our own committee which is now the co-ordinator.
Local media (newspapers, radio and TV stations) are on our side which is really positive because they help us let people know about our plans.

In case you're wondering what electromagnetic radiation from your cellphones and base stations can cause, increase of cancer problems, tumors, lymphomas, cataract, hearing disorders, decrease in fertility, infliction of deteriorative maladies (Alzheimer's, Parkinson, etc) are only some examples.

As for where the antennas/base stations must be placed, we have many solutions to offer.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Rainbow ~ Ουράνιο τόξο


Once upon a time the colors of the world started to quarrel: all claimed that they were the best, the most important, the most useful, the favorite.

GREEN said: "Clearly I am the most important. I am the sign of life and of hope. I was chosen for grass, trees, leaves - without me, all animals would die. Look over the countryside and you will see that I am in the majority."

BLUE interrupted: "You only think about the earth, but consider the sky and the sea. It is the water that is the basis of life and drawn up by the clouds from the deep sea. The sky gives space and peace and serenity. Without my peace, you would all be nothing."

YELLOW chuckled: "You are all so serious. I bring laughter, gaiety, and warmth into the world. The sun is yellow, the moon is yellow, the stars are yellow. Every time you look at a sunflower, the whole world starts to smile. Without me there would be no fun."

ORANGE started next to blow her trumpet: "I am the color of health and strength. I may be scarce, but I am precious for I serve the needs of human life. I carry the most important vitamins. Think of carrots, pumpkins, oranges, mangoes, and pawpaws. I don't hang around all the time, but when I fill the sky at sunrise or sunset, my beauty is so striking that no one gives another thought to any of you."

RED could stand it no longer. He shouted out: "I am the ruler of all of you - I am blood - life's blood! I am the color of danger and of bravery. I am willing to fight for a cause. I bring fire into the blood. Without me, the earth would be as empty as the moon. I am the color of passion and of love, the red rose, the poinsettia and the poppy."

PURPLE rose up to his full height. He was very tall and spoke with great pomp: "I am the color of royalty and power. Kings, chiefs, and bishops have always chosen me for I am the sign of authority and wisdom. People do not question me - they listen and obey."

Finally, INDIGO spoke, much more quietly than all the others, but with just as much determination: "Think of me. I am the color of silence. You hardly notice me, but without me you all become superficial. I represent thought and reflection, twilight and deep water. You need me for balance and contrast, for prayer and inner peace."

And so the colors went on boasting, each convinced of his or her own superiority. Their quarreling became louder and louder. Suddenly there was a startling flash of bright lightening - thunder rolled and boomed. Rain started to pour down relentlessly. The colors crouched down in fear, drawing close to one another for comfort.

In the midst of the clamor, rain began to speak: "You foolish colors, fighting amongst yourselves, each trying to dominate the rest. Don't you know that you were each made for a special purpose, unique and different? Join hands with one another and come to me."

Doing as they were told, the colors united and joined hands. The rain continued: "From now on, when it rains, each of you will stretch across the sky in a great bow of color as a reminder that you can all live in peace. The rainbow is a sign of hope for tomorrow."

And so, whenever a good rain washes the world, and a rainbow appears in the sky, let us remember to appreciate one another.


Με διαβάζουν;;;

Η κραυγή ενός παιδιού

Χαμογελω οταν βλεπω...